УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛ

Коли под наем от фирма „Луксъри Карс 07″ ЕООД.

I. Наемане на автомобил

 1. Минималеният срок за наемане на автомобил е три дни (72 часа).
 2. Наемателят трябва да е навършил 23 години, да притежава валидни до края на срока на наемането лична карта или паспорт, свидетелство за управление на МПС и син талон, със стаж не по-малко от ТРИ години. За автомобилите 4х4 минималната възраст е 25 години и ПЕТ  години стаж.

 

 1. В цената са включени:
 • Неограничен пробег (без лимит на изминатите километри)
 • Застраховка „Гражданска отговорност“
 • Пътна такса – винетка за територията на Република България
 • Доставка на автомобила за територията на гр.София (Ваш адрес, летище, автогара, хотели), за наемен период 5+ дни - безплатно.
 • Заместващ автомобил при технически проблем на територията на Република България

 

 1. Начин на плащане и депозит.
 1. 1 Плащането може да се извърши по следните начини:
 • В брой - при получаване на автомобила
 • Банков превод – до три дни преди получаването на автомобила
 • ПОС терминал - чрез дебитна или кредитна карта Master Card, Maestro, Visa, VisaElectron, Borika– при получаването на автомобила
 • Онлайн–виртуален ПОС - при направата на резервация можете да извършите частично предплащане (15% от крайната цена) или пълно предплащане чрез дебитна или кредидна карта Master Card, Maestro, Visa, VisaElectron, Borika. При частично предплащане, остатъка от крайната цена се доплаща при получаването на автомобила. "Луксъри Карс 07" ЕООД не съхранява данни за банкови карти.
 1. 2 Депозит
 • При наемането на автомобила, Наемателят е необходимо да остави депозит в брой. Депозитът е в размер от 100 до 400. Целият депозит или част от него може да бъде задържан в случай на щети по ходовата част на автомобила, щети по гуми, аудиооборудване, силно замърсен или изгорен интериор. Няма зстраховка, която да покрива, например изгорен интериор или други дребни наранявания, които не са в следствие на обичайното похабяване.
 • Липси на части от автомобила или аксесоари, се заплащат в пълната им стойност.

 

 1. В случай на каквито и да е технически проблеми или пътни произшествия, клиентът трябва да информира незабавно на телефоните за контакт, вписани в договора за наем. В случай на пътно произшествие, клиентът трябва да се обади на спешен телефон (112) и да вземе издаден на място, от органите на реда, протокол.

 

 1.  ЗАСТРАХОВКА“

Сключва се срещу допълнително заплащане по желание на клиента

 • Ограничаване на отговорността при щета до размера на депозита- Изисква се протокол от КАТ. Не важи при употреба на алкохол и други упойващи вещества и при не спазване на правилата за движение.
 • Ограничаване на отговорността при кражба на автомобила до размера на депозита-Изисква се протокол от КАТ , връщане на документите и ключа на амтомобила
 • Включен заместващ автомобил на територията на Република България- При техническа не изправност ще предоставим заместващ автомобил, на територията на Р. България
 • Освобождаване от административна такса при инцидент
 • Включена безплатна пътна помощ на територията на Република България- При не виновност за щета или технически проблем. На територията на  Р. България

 

Важно:

При заплащане на „ЗАСТРАХОВКА“, получавате пълно или частично освобождаване от отговорност, само при представянето на протокол от КАТ, връщане на ключовете и документите на автомобила и не важи при употреба на наркотици, алкохол или други упойващи вещества, както и при неспазване на Закона за движение по пътищата. Заплащането на „ЗАСТРАХОВКА“ не покрива щети по ходовата част на автомобила, щети по гуми, аудиооборудване, силно замърсен или изгорен интериор, частични липси, загуба на части или аксесоари. В случай на изгубени документи или ключове на автомобила, Наемателят дължи такса в размер на 100 €.

Заплащането на „ЗАСТРАХОВКА“ на автомобила не покрива също:

 • щети по ходовата част на автомобила, гумите, картера, шумозаглушителната уредба, освен причинените щети в следствие на ПТП;
 • щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от лице, което не е вписано в договора за наем или неправоспособно лице;
 • щети, настъпили по време на използване на автомобила за състезателни цели;
 • щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от клиента в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или силно упойващи вещества;
 • всякакви щети, когато клиентът не може да представи протокол от органите на реда за настъпило ПТП и/или за извършена кражба на автомобила;
 • кражба, ако автомобилът бъде откраднат заедно с регистрациония талон и/или ключовете.
 •  ПТП или щета по вина на НАЕМАТЕЛЯ, включително и при "взаймна вина" или   "неустановена"   вина

 

​​​      7.  Наемната цена не включва гориво. 

Автомобилът се предава с пълен резервоар и така се връща. В случай на връщането на автомобила с непълен резервоар, клиентът заплаща липсващото гориво по пазарната цена на литър гориво в същия ден и такса в размер на 10 €.

 • Зареждането с гориво се извършва САМО в посочените бензиностанции: ОМВ, ЛУКОЙЛ, ЕКО ПЕТРОЛИУМ и се запазва касовия бон от всяко зареждане. За посочените бензиностанции се предоставят и карти за отстъпки на литър гориво.

 

 1.  Доставки:
 • Доставка на автомобила за територията на гр. София (Ваш адрес, летище, автогара, хотели), за наемен период 5+ дни, е безплатна
 • Доставка на автомобила за територията на гр. София (Ваш адрес, летище, автогара, хотели), за наемен период от 3 или 4 дни, се заплаща в размер на еднократка такса от 15 €
 • Доставка на автомобила до градовете Пловдив, Бургас и Варна, следва след предварително потвърждение от Наемодателя, като се начислява допълнителна такса

 

 1. Допълнително оборудване

 

 Аксесоари

Цена на ден

Максимална Цена

Доп.Шофьор

0.00 €

0.00 €

Детско столче
9-18 кг

1.00 €

15.00 €

Детска седалка
15-36 кг

1.00 €

15.00 €

Детска кошница
0-13 кг

1.00 €

15.00 €

GPS навигация

2.00 €

20.00 €

4G WI-FI рутер

2.00 €

24.00 €

Автобокс

20.00€
еднократна такса

-

Детско столче ISOFIX         0-36 кг

3.00 

45.00 

 

 1. Наеми извън страната

Възможно е извеждането на автомобила в Република Гърция, след предварително одобрение от страна на Наемодателя и договаряне за срока с Наемателя, като се начислява еднократна такса в размер на 40 €.

 

 1. Условия за анулиране или промяна на резервация:

Резервация, която е потвърдена, може да бъде отказана или променена от Наемателя до 72 часа преди началото на наемния период, без начисляване на допълнителни такси. При анулиране или промяна на резервация, по малко от 72 часа преди началото на наемния период, се начислява такса в размер на 15% от крайната наемна цена. При извършена предплата, цялата предплатената сума няма да бъде възстановена в случай на неявяване на Наемателя за получаване на автомобила. При извършена предплата при направата на резервация, ще бъде възстановена цялата сума, в случай че не може да бъде предоставен алтернативен автомобил. Възстановяване на предплатенета сума при анулиране на резервация 72 часа преди началото на наемния период, се възстановява в срок от 48 часа по същата сметка или карта, от която е извършено плащането. При предсрочно връщане на автомобила (преди изтичане на срока на договора), при наем от 3 и 4 дни - не възстановяваме пари, при наем от 5+ дни удържаме 50% от сумата за наем за останалия период от договора.

 

 1. Удължаване на резервация след началото на наема:

При желание на Наемателя да удължи резервацията си, е необходимо той да изпрати запитване по имейл или чрез телефонно обаждане на посочения телефонен номер в сайта. Цената при удължаване на резервация се начислява по актуален ценоразпис, на база общ брой наемни дни. Препоръчваме да попитате за удължаване на своята резервация във възможно най-кратък срок поради опасността от застъпване на следваща резервация.

 

 1. Автомобилът се предава на Наемателя в добро състояние, със задължителното оборудване, изисквано от органите на Пътна полиция – КАТ, отразено в двустранно подписан приемо-предавателен протокол, неразделна част от договора, при условията на който става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи, в уговорения срок и място, в същото състояние. Неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от Наемателя за повече от един ден (24 часа) от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил Наемодателя, се счита за присвояване и Наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по договора.

 

II. Наемане на автомобил с шофьор от фирмата

 1. Не се изисква депозит
 2. Подписва се договор само с основните параметри по него 
 3. Не се изисква приемо-предавателен протокол

 

III. Ограничения на скороста в Република България

 1. Магистрала – до 140 км/ч
 2. В населени места – 50 км/ч 
 3. Извън населени места – 90 км/ч

 

IV. Отстъпки

 1. При второ наемане – 5 %
 2. При трето, четвърто и пето наемане – 10 %
 3. Шесто и всяко следващо наемане – 15 %

 

При възможност, паркирайте автомобила на платен паркинг или осветено място. Свеждайте до минимум евентуалните проблеми. Пътувайте внимателно, отговорно, и за Ваше удоволствие!

V. Политика за поверителност и защита на лични данни – тук